Text

Fagområder advokat

 • Boligrett (borettslag, eierseksjoner, sameier)
 • Bustadoppføring - og avhendingsloven
 • Husleierett (privat- og næringsleie)
 • Entrepriserett (kontrakter og tvisteløsning)
 • Selskapsrett (etablering, fisjon, fusjon osv.)
 • Tvangsfullbyrdelse (inndrivelse, utlegg, midlertidig forføyning og fravikelse)
 • Arbeidsrett
 • Kontraktsforhandlinger og avtalerett
 • Eiendomsoppgjør
 • Prosedyre for domstolene
Text

Andre tjenester

 • Ekstern profesjonell styreleder
 • Rådgivningstjenester for forretningsførere
 • Møteledelse
 • Utrednings- og konsulentoppgaver
 • Bistand og rådgivning ved forberedelse av styremøter, beboermøter og generalforsamlinger/sameiermøter
 • HMS etablering/gjennomgang/løpende rådgivning
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon