Våre advokater

Henning Hoel

Advokat Henning Hoel (cand.jur 1997) har spesialisering i bolig- og husleierett, samt informasjonsrett. Hoel har mange års bakgrunn fra Usbl, både som advokat og i ledelsen. Han var  forvaltningsdirektør i Usbl fra 2006 til 2010. Han har bred erfaring med advokatvirksomhet, virksomhetsledelse, prosjektbistand, forvaltning av boligselskap, styreverv, kurs- og foredragsvirksomhet. I tillegg til å være advokat, er Hoel styreleder i flere boligselskaper.

Wiggo Wollbråten

Advokat Wiggo Wollbråten (cand.jur 1996) har spesialisering i bolig- og husleierett, patent og varemerkerett. Wollbråten har bakgrunn fra Usbl hvor han har jobbet i mer enn 10 år med boligrett. Han var også leder av advokatkontoret til Usbl i 5 år. Dette har gitt han bred erfaring med advokatvirksomhet, prosjektbistand, forvaltning av boligselskap, styreverv, kurs- og foredragsvirksomhet. Wollbråten er også godkjent advokatmekler. I tillegg til å være advokat, er Wollbråten styreleder i flere boligselskaper.

Gina K. Borgersrud

Advokat Gina Kristiansen Borgersrud (master i rettsvitenskap 2010) har spesialisering i internasjonal privatrett og skatterett. Hun har også utdannelse innen finans- og økonomistyring. Kristiansen Borgersrud har erfaring fra Gatejuristen, Nordea Liv og Helsespesialisten Nor. Hun har også erfaring som styreleder i flere større boligselskaper.