Priser

Hva en advokat koster avhenger normalt av advokatens tidsforbruk og timeprisen. Med vår spesialisering på fast eiendom kan vi løse din sak på en trygg og effektiv måte.

Timeprisen for våre advokattjenester er kr 2.500,- eks. mva. Fastpris kan avtales avhengig av oppdragets art og omfang.

Dette er en gunstig timespris for advokater med lang erfaring og spesialkompetanse innenfor et bestemt rettsområde.

For møteledelse om kvelden belaster vi selskapet med kr 7.500,- eks. mva. (inntil 2 t møte og 1 t reise). Kurs- og foredrag, ekstern styreleder og rådgivning/utredninger etter egen avtale om time- eller fastpris.

Vi sender oppdragsbekreftelse til alle våre kunder.

Rettshjelpsdekning

De aller fleste privatpersoner, boligselskaper og næringsdrivende har forsikringer hvor det finnes dekning for utgifter til juridisk bistand (rettshjelp).

Dette er eksempelvis standard for innboforsikringer. Eventuell dekning og de nærmere rammene, samt egenandel for bruk av dekningen, avhenger av vilkårene i den enkelte forsikringsavtale.

I den grad det er forsikringsordinger som kan dekke kostnadene for vår juridiske bistand, vil vi bistå med søknad og prosess rundt dette.

Dette sikrer at dine utgifter til advokat blir lavest mulig.