- ditt advokatfirma innenfor fast eiendom!

Vi har som mål å yte den beste juridiske bistand og rådgivning innenfor våre kjerneområder. Som klient hos Advokatfirmaet Hoel Wollbråten AS skal du føle deg godt ivaretatt på alle måter.

Vår bistand skal på en trygg og effektiv måte ivareta dine interesser. Med vår erfaringsbakgrunn tilbyr vi også rådgivning utover det rent juridiske. Vi kan finne den beste løsningen, ikke bare rettslig, men også i et helhetlig og praktisk perspektiv.

Advokatfirmaet Hoel Wollbråten AS har tillatelse til å drive advokatvirksomhet gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Advokatene er medlemmer av Advokatforeningen, og har obligatorisk sikkerhetsstillelse/forsikring (Chartis Europa S.A.) som dekker yrkesansvaret i Norge. 

Advokatene er tilsluttet klageordningen for advokattjenester hvor det er adgang til å få prøvet om det er foreligger brudd på god advokatskikk og salærets størrelse. For mer informasjon se www.advokatforeningen.no.