For næringsdrivende


Vi er spesialisert innen fast eiendom, og påtar oss oppdrag for alle typer klienter innen fagfeltet. Under følger en liste med eksempler på oppdrag som vi utfører:

  • Bistand ved kjøp og salg av eiendom

  • Husleiesaker (både på utleier- og leietakersiden)

  • Utforming av kjøpekontrakter og avtaler

  • Forhandlinger

  • Eiendomsoppgjør og transaksjoner

  • Misligholdskrav ved mangel ifm. kjøp av eiendom

  • Tvangsfullbyrdelse av utestående krav

  • Prosedyre for domstolene