For boligselskaper og forretningsførere


Advokatene i Advokatfirmaet Hoel Wollbråten AS har til sammen over 30 års erfaring fra eiendoms- og boligforvaltning. Vår erfaring fra dette fagfeltet omfatter også praktisk etablering og drift av eiendoms- og boligselskaper. Dette gir oss et unikt grunnlag for rådgivning og bistand til boligbyggelag, borettslag, sameier, forretningsførere og eiendomsselskaper. Vi tilbyr blant annet følgende tjenester:

  • Juridisk og praktisk rådgivning overfor boligselskaper og forretningsførere

  • Ekstern profesjonell styreleder

  • Møteledelse

  • Bistand og rådgivning ved forberedelse av styremøter og generalforsamlinger/sameiermøter

  • Utrednings- og konsulentoppgaver

  • Salgspålegg, tvangsinndrivelse og fravikelse

  • Bistand ifm. kjøp og salg av eiendom

  • Utforming av vedtekter, husordensregler og avtaler

  • Eiendomsoppgjør og transaksjoner

Ekstern profesjonell styreleder


Vi påtar oss et begrenset antall styrelederverv for boligselskaper etter personlig valg på generalforsamling eller sameiermøte. Det inngås en egen avtale mellom boligselskapet og advokatfirmaet v/aktuell advokat. Våre advokater fungerer idag som styreledere i en rekke større boligselskaper i Oslo og omegn.


Vår erfaring er at det er mye å hente ved å engasjere en av våre advokater som styreleder, herunder blant annet i form av kompetanseheving, profesjonalisering av styrearbeidet og en mer effektiv økonomistyring. Vi er også opptatt av å skape positivitet og legge til rette for et godt samarbeidsmiljø i styret.

Hovedansvaret vårt som ekstern styreleder er en god og forsvarlig økonomistyring, innkalling og gjennomføring av styremøter og årsmøter, revidere og utarbeide rutiner, gjennomgå løpende kontrakter, følge opp HMS, håndtere korrespondanse m.m.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende pristilbud.